Škola angažovanog kina

MEDIJSKI AKTIVIZAM, ARHIVIRANJE POLITIČKIH POKRETA, PROMIŠLJANJE KOLEKTIVNOG PAMĆENJA

22. jun 2018. u 19h
Mala sala, AFC / Dom kulture Studentski grad

MEDIJSKI AKTIVIZAM, ARHIVIRANJE POLITIČKIH POKRETA, PROMIŠLJANJE KOLEKTIVNOG PAMĆENJA

Prezentacija: Özge Çelikaslan

 

Kao deo programa Škole angažovanog filma, Özge Çelikaslan će napraviti pregled video-aktivizma u Turskoj od kraja devedesetih do danas i dati uvod u video i arhivske prakse kolektiva Artıkişler („ostaci”) u kontekstu političke estetike i razmišljanja o kolektivnom pamćenju.

Video projekcije: Zaposednuti razum (Haunted Reason, 2013, 3′), Sećanje (Memory, 2010, 9′), Izabrani video radovi Videogrami otpora Tekel, 78 dana („Videograms of Tekel Resistance, 78 day”, 2016, 20′), Videookupacija (Videoccupy , 2013, 12′), bak.ma (2016, 4′), Beton (Beton/Concrete, 2018, 5′).

Özge Çelikaslan je medijska umetnica, istraživačica, suosnivačica / članica umetničkih i aktivističkih kolektiva. Njeno doktorsko istraživanje se bavi odnosom između autonomnog arhiviranja i arhivske prakse https://bak.ma, digitalne medijske arhive političkih pokreta u Turskoj. Lično i sa kolektivom Artıkişler učestvovala je na samostalnim i grupnim izložbama, kao i na bijenalima. Özge Çelikaslan je ko-urednica knjiga „Autonomno arhiviranje” (2016), „Višak Istanbul” (2014) sa Alperom Šenom i Pelinom Tan. Trenutno živi i radi u Karlsrueu u Nemačkoj.

Kolektiv Artıkişler se oslanja na kolektivni rad, izložbene i prezentacijske taktike u saradnji sa drugim grupama, koje imaju slične stavove o važnim političkim pitanjima nedavne turske istorije kao što su: etnička diskriminacija, političko nasilje i masakri prema Alevitima, Kurdima i Jermenima, urbana transformacija i džentrifikacija, prisilna migracija, rad u urbanom prostoru i kolektivno pamćenje. Oblikovane slike kolektiva treba promišljati i diskutovati u vezi sa političkim aktivizmom i političkom estetikom, kao i kroz pojmove društvenih / kulturnih disciplina. Bez odvajanja misli i osećanja, kolektivni princip se fokusira na afektivne uticaje na kojima počiva naša stvarna moć.

Škola angažovanog filma se realizuje od aprila do decembra 2018. u prostorijama AFC DKSG. Projekat prema zamisli umetničkog dua Doplgenger realizuje udruženje Transimage u saradnji sa Akademskim filmskim centrom Doma kulture Studentski grad i uz podršku fondacije Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

Tekel-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s