Jugoslovenski socijalizam na filmu / Projects

Jugoslovenski socijalizam na filmu

“Film je za nas najvažnija umetnost”,

istakao je 1922. godine Lenjin i to je postalo lozinka i za jugoslovensku kinematografiju. Zakonska odredba u prvom članu Osnovnog zakona o filmu iz 1956. godine, pocrtava ono što je jugoslovensko samoupravno društvo očekivalo od filma: “Ovim zakonom se određuju odnosi na području proizvodnje, prometa i prikazivanja filmova kao privredne delatnosti, koja ima poseban kulturni i prosvetni značaj.” Mnoge okolnosti, od nerazvijenog filmskog zanata i tehničkih nedostataka preko nemogućnosti društvenog dogovora oko definisanja profila kinematografije koja bi dolikovala socijalističkom samoupravnom društvu do promena na nivou celokupne društvene organizacije, uticaće da se od kulturnog i prosvetnog zadatka filma ubrzo odustane a da se kinematografija posmatra kao profesionalna i privredna delatnost. Već 1974. godine i negde oko petstotog jubilarnog igranog jugoslovenskog filma postalo je jasno da ovako usmerenje uzima danak: riskantni koprodukcijski poslovi su doveli mnoga preduzeća do ivice propasti ili likvidiranja, imperativ uspeha na međunarodnim festivalima potiskivao je eksplicitno socijalističku sadržinu u drugi plan. Bavljenje savremenošću, artikulisano u zahtevu Komunističkog manifesta da u komunističkom društvu sadašnjost vlada nad prošlošću, održavalo je vezu sa kuturnim i prosvetnim implikacijama umetnosti i njenom ulogom u razumevanju i kreiranju horizonta budućnosti, neophodnog kao uporište za društvenu promenu u nešto bolje. Pitanje o načinu na koji film tretira važne društvene teme i protivrečnosti i dileme samoupravnog socijalističkog društva, postaviće poetiku i politiku fima u centar promišljanja i kritike, kako na samom filmu tako i u tekstualnoj proizvodnji o filmskoj umetnosti. Filmska umetnička praksa demonstrirala je svoj odnos prema jugoslovenskoj socijalističkoj stvarnosti dvojako – beležeći stanje i okolnosti bez dubljeg razumevanja njihove slojevitosti i proizvodeći filmske prezentacije koje su nudile priloge za promenu stanja i okolnosti.

Istraživačko-obrazovni projekat ”Jugoslovenski socijalizam na filmu” se posvećuje ponovnom pregledu upravo filmova koji se, po svom pristupu društvenoj stvarnosti prve dve faze jugoslovenskog samoupravnog socijalizma, javljaju kao metoda novog sagledavanja te diverzifikovane stvarnosti. Projekat se sastoji od istraživanja i otvorenog javnog programa strukturiranog oko pet koncepata, a koji će u formi mesečnih javnih događaja i programacije filmova uz pozvane predavače/ice trajati od septembra do decembra 2017.

ISTRAŽIVANJE, KONCEPCIJA I PROGRAMACIJA: Isidora Ilić i Boško Prostran (Doplgenger)

TEME: samoupravljanje| društveni standard| samoupravno društvo i kultura| marginalizovani| žensko pitanje.

PREDAVAČI/CE: Isidora Ilić, Slobodan Karamanić, Rastko Močnik, Tijana Okić, Rade Pantić, Boško Prostran, Milan Rakita.

MESTO I VREME JAVNOG PROGRAMA: septembar – decembar 2017. | Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11, Beograd

DETALJAN PROGRAM: jsf raspored

jsf raspored

 

 

Sreda, 20.9.
17:00 TE NOĆI (JUG, 1958) / ul: Rade Marković, Milanka Udovički / r: Jovan Živanović
19:00 PROMETEJ S OTOKA VIŠEVICE (JUG, 1964) / ul: Janez Vrhovec, Pavle Vuisić / r: Vatroslav Mimica
21:00 SLUŽBENI POLOŽAJ (JUG, 1964) / ul: Milena Dravić, Olivera Marković / r: Fadil Hadžić

Četvrtak, 21.9.
17:00 LICEM U LICE (JUG, 1963) / ul: Ilija Džuvalekovski, Husein Čokić / r: Branko Bauer
19:00 PROTEST (JUG, 1967) / ul: Bekim Fehmiu, Ilija Džuvalekovski / r: Fadil Hadžić
21:00 PAVLE PAVLOVIĆ (JUG, 1975) / ul: Bekim Fehmiu, Milena Dravić / r: Mladomir Puriša Đorđević

 

Sreda, 18.10.
17:00 UZAVRELI GRAD (JUG, 1961) / ul: Velimir Bata Živojinović, Ilija Džuvalekovski / r: Veljko Bulajić
19:00 DOĆI I OSTATI (JUG,1965) / ul: Nikola Kole Angelovski, Mija Aleksić / r: Branko Bauer
21:00 KUD PUKLO DA PUKLO (JUG, 1974) / ul: Mladen Budiščak, Jagoda Kaloper / r: Rajko Grlić

Četvrtak, 19.10.
17:00 ZENICA (JUG, 1957) / ul: Gordana Miletić, Rade Marković / r: Miloš Stefanović, Jovan Živanović
19:00 TOPLE GODINE (JUG, 1966) / ul: Bekim Fehmiu, Ana Matić / r: Dragoslav Lazić
21:00 IMAM DVIJE MAME I DVA TATE (JUG, 1968) / ul: Mia Oremović, Relja Bašić / r: Krešimir Golik

 

Sreda, 15.11.
17:00 ŠTIĆENIK (JUG, 1966) / ul: Ljubiša Samardžić, Špela Rozin, Stanislava Pešić / r: Vladan Slijepčević
19:00 PONEDELjAK ILI UTORAK (JUG, 1966) / ul: Pavle Vuisić, Slobodan Dimitrijević / r: Vatroslav Mimica
21:00 U RASKORAKU (JUG, 1968) / ul: Gizela Vuković, Dragomir Bojanić Gidra / r: Milenko Štrbac

 

Utorak, 12.12.
17:00 ZEMLjACI (JUG, 1963) / ul: Beba Lončar, Boris Dvornik / r: Zdravko Randić
19:00 ČUDNA DEVOJKA (JUG, 1962) / ul: Špela Rozin, Vojislav Mirić / r: Jovan Živanović
21:00 ŽIVJETI OD LjUBAVI (JUG, 1973) / ul: Vlasta Knezović, Rade Šerbedžija / r: Krešimir Golik

 

Sreda, 27.12.
17:00 JEZERO (JUG, 1950) / r: Radivoje ‘Lola’ Đukić
19:00 KONCERT (JUG, 1954) / r: Branko Belan
21:00 GRAD (JUG, 1963) / r: Marko Babac, Živojin Pavlović, Vojislav ‘Kokan’ Rakonjac

Istraživačko-obrazovni projekat ”Jugoslovenski socijalizam na filmu” organizuju udruženje Transimage iz Beograda i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe uz podršku Jugoslovenske kinoteke i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s