Projects / Videodrom

Videodrom | Prvi seminar | Politika amatera

Politika i poetika amatera: uloga amatera u svetskoj (i estetskoj) revoluciji

28. 10.2016. u 20:00, Magistrala, Dom kulture “Studentski grad”

 

Amaterizam je takođe politička i teoretska pozicja, koja uklanja autoritet specijalista propitujući način na koji se granice između njihovih domena iscrtavaju, ukrštajući se sa znanjima i iskustvima.  – Žak Ransijer (Jacques Rancière)

Uvodni referati će pokušati da propitaju poziciju amatera u istorijskom kontekstu izmeštanja i dehijerarhizacije znanja i moći, kao poziciju nove uoge mesta i stvaraoca u egalitarističkom društvu, u kome ova uloga pripada svimai time je politička. Na primerima radnika kožara Jozefa Dicgina (Joseph Dietzgen) u delu K.Marksa, parketara Gabrijela Gaonija (Gabriel Gauny) i učitelja koji ne zna Žozefa Žakotoa (Joseph Jacotot) u poetici Žaka Ransijera, radnika grnčara Koste Racina u jugoslovenskom komunističkom pokretu, kao i kroz primere neprebrojivog mnoštva anonimnih proletera pokušaćemo da ukažemo na emancipatorsku i istorijsku nužnost izmeštanja i amaterskog pristupa svakom znanju, uključujuči i ono o revoluciji i/ili poetici. Nasuprot emancipatorske praznine pozicije “amatera” u koju može da se smesti svako, pokušaćemo da anliziramo opasnost od svake vrste “nameštenja”: dogmatskog i komesarskog odnosa prema znanju (odabranih) kao i akademsko- menadžerskoj hiper-profilizaciji koje vode ka održavanju status-quoa, tj. unapred fiksiranih mesta u društvu.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Uloga amatera u delu Krste Škanate

29. 10.2016. u 20:00, Magistrala, Dom kulture “Studentski grad”

 


Politika amatera potvrđuje da film pripada svima koji, na ovaj ili onaj način, putuju kroz sistem raskoraka koje njihovo ime određuje i gde svako može sebi da autorizuje, ucrtavanjem između ma kog mesta topografije, singularni itinerer koji doprinosi filmu kao svetu i spoznaji sveta. – Žak Ransijer (Jacques Rancière)

Drugog dana Videodroma, ciklusa posvećenog amaterima, pokušaćemo da se posvetimo dragocenoj zaostavštini jugoslovenskog reditelja Krste Škanate i analiziramo dvostruku poziciju amatera u njegovom delu: učesnika u njegovim dokumentarnim filmovima, ali i “gledaoca amatera”, onoga ko gradi novi film recepcijom filma, pokušavajući da se filmom “bavi” na način stvaranja onoga što Rancière zove poemom gledaoca – pozicijom koja se udaljava od teorije (militantnog filma) spajajući “sopstvenu projekciju”, u konstelacijski senzorijum i potencijal ma kog/ svakog ravnopravnog tragača za novim, sanjanim društvom jednakih i emancipovanih.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ivana Momčilović je po obrazovanju dramaturg. Najveći broj tema kojima se bavi u poslednje dve decenije, otkrila je samoobrazovanjem ili obrazovanjem u “večernjim školama”. Od 1991-1999. ne piše fikciju. Bavi se odnosom između fikcije i ideologije i mehanizmima začudnosti (Verfremdungseffekt) u polju savremene politike sa fokusom na odnose između obrazovanja, umetnosti i politike ( institucionalno/ van instutucionalno znanje) kao i redefinisanjem koncepta “nemogućeg “i “nepostojeceg”  i njihove upotrebe u domenu savremene estetike i politike. Osnivač je umetničkog kolektiva Eimigrative art ( Belgija 1992- ) koji je okupljao umetnike i neumetnike protov jugoslovenskog rata; samizdat izdavačke kuće Edicija Jugoslavija (http://edicijajugoslavija.org) posvećene poetici i politici emancipacije (francuska teorija emancipacije/ jugoslovenski nadrealizam, 2009-). Ostali tekući projekti: Phd in one night (Doktorat za jednu noć) – projekat obrazovanja kroz umetnost usmeren na propitivanje uloge i mesta (neprofitabilnog) znanja u savremenom kapitalističkom društvu ((2007-),  www.phdinonenight.net); Interruption, istraživanje o ulozi prekida u javnom polju (2013-),  https://interruptionint.wordpress.com) i drugi…

Ivana Momčilović is a dramaturge, researcher, translator and editor based in Brussels. Her work is focused on exploring the relationship between fiction and ideology, and the mechanisms of the (theatrical) estrangement effect (Verfremdungseffekt) on contemporary politics, researching relations between education, arts and politics (knowledge/institutional knowledge). She is a founder of ‘Emigrative art Collective’ (Belgium, 1992 – current) dedicated to the Yugoslav and non-Yugoslav artist against the yugoslav war as well as of ‘Edicija Jugoslavija’ – samizdat focused on theory and poetics of emancipation- publishing work of contemporary theorists, philosophers and yugolsav surrealist (2009- ongoing); http://edicijajugoslavija.org. She has translated Of an Obscure Disaster by Alain Badiou, published by Jan Van Eyck, Academie in Maastricht, with Ozren Pupovac (2009). She is the initiator of cycle of philosophical lectures ‘In the fold of present’ with the participation of the French philosophers Alain Badiou, Jacques Rancière, Natacha Michel, Bernard Stiegler, (2007/2008), starting with ‘theoretical preludes and fugues’, in Palais de Beaux arts, Brussels and many other experimental forms of sharing  a knowledge. Current works (selection): Phd in one night– education through art project  (2007-current) www.phdinonenight.net ;  Interruption– research about the interruptions in  the public field (2013- ongoing) https://interruptionint.wordpress.com/

VIDEODROM je kulturno-obrazovni program koji propituje režime znanja u odnosima filmske umetnosti i savremenog audio-vizuelnog medija prema društvenom kontekstu i dominantnoj društveno-ekonomskoj paradigmi. Ovogodišnje izdanje projekta, koji je zamišljen kao višegodišnje istraživanje, baviće se kritičko-političkom pozicijom amatera kao figure potencijalnosti – one koja destabilizuje dominantne društvene pozicije i ukazuje na nužnost amaterskog pristupa znanju u procesima emancipacije, nudeći procedure i modele za organizovanje egalitarnog društvenog poretka.
U samoobrazovanom formatu predavanja, projekcija, razgovora i radionica, Videodrom će predstaviti različite pozicije amatera kako u istorijskom tako i u kontekstu savremenosti.
Projekat organizuje Transimage platforma za pokretne slike i Doplgenger umetnički duo uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Doma kulture “Studentski grad”.

logo_dksgminist