Projects / Videodrom

Videodrom | Treći seminar | Found-footage

VIDEODROM u saradnji sa Alternative Film/Video Festivalom

8. – 10. decembar 2016.

Dom kulture “Studentski grad”

Radionica “Deža vi (Psiho ostaci)”

8. – 10. decembar 2016. (11:00 – 13:00)

Dom kulture “Studentski grad”, Studio 26.

Tokom trećeg seminara i decembarskog segmenta “Videodroma”, filmejker Derek Vulfenden iz Francuske će održati radionicu sa studentima “Déjà-vu (Psycho Remains) / Deža vi (Psiho ostaci)” u trajanju od tri dana (8.12. – 10.12.2016.,11h, Studio 26, Dom kulture “Studentski grad”). Učešće na radionici je otvorenog tipa uz obaveznu prijavu do 4.12.206. na email adresu: transimage13 (at) yahoo (dot) com
Rezultati radionice će biti prikazani na festivalu.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Prezentacija-predavanje “Faund futidž, umetnost samoodbrane”

8.12.2016. u 17:00

Dom kulture “Studentski grad”, Mala sala.
Rođen je u Parizu 1978. godine, Derek Vulfenden je scenarista, snimatelj, reditelj i montažer vlastitih filmova koje samostalno producira (više od dvadeset kratkih filmova, jedan srednje-metražni i jedan igrani film). Vulfenden je član Kolektiva Negativ (Collectif Négatif) od njegovog osnivanja 2006. godine od strane Iv Mari-Mahea (Yves-Marie Mahe), osnivač je i izdavač kino magazina “Inserts” u kojem piše i objavljuje filmske članke, intervjue, eseje i radove u progresu. Derek je urednik i programer filmova različitih žanrova u alternativnim prostorima, a od 2010. godine je i član kolektiva Curry Vavart. Od 2006. godine zaposlen je u Francuskoj kinoteci a od 2015. godine i u bioskopu La Clef. Derek Vulfenden je i izvođač, skript-doktor, umetnički savetnik i organizator kulturnih događanja.

Gostovanje Dereka Wolfendena na Alternative Film/Video 2016 realizuje se u saradnji sa kulturno-obrazovnim programom “Videodrom” i podržan je od strane ECF Step Beyond programa za mobilnost i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

 

Projekat organizuje Transimage platforma za pokretne slike i Doplgenger umetnički duo uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Doma kulture “Studentski grad”.

VIDEODROM je kulturno-obrazovni program koji propituje režime znanja u odnosima filmske umetnosti i savremenog audio-vizuelnog medija prema društvenom kontekstu i dominantnoj društveno-ekonomskoj paradigmi. Ovogodišnje izdanje projekta, koji je zamišljen kao višegodišnje istraživanje, baviće se kritičko-političkom pozicijom amatera kao figure potencijalnosti – one koja destabilizuje dominantne društvene pozicije i ukazuje na nužnost amaterskog pristupa znanju u procesima emancipacije, nudeći procedure i modele za organizovanje egalitarnog društvenog poretka.
U samoobrazovanom formatu predavanja, projekcija, razgovora i radionica, Videodrom će predstaviti različite pozicije amatera kako u istorijskom tako i u kontekstu savremenosti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s