Jugoslovenski socijalizam na filmu / Projects

Teze o jugoslovenskom samoupravljanju [ I ciklus ]

JUGOSLOVENSKI SOCIJALIZAM NA FILMU

Prvi ciklus (19. – 21.09.2017.)

Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11

”Jugoslovenski socijalizam na filmu” je istraživačko-obrazovni projekat koji ima za cilj da preispita i reartikuliše istorijske uslove produkcije, distribucije i recepcije jugoslovenskog filmskog nasleđa. Projekat je posvećen ponovnom pregledu jugoslovenskih filmova koji se, po svom pristupu društvenoj stvarnosti prve dve faze jugoslovenskog samoupravnog socijalizma, javljaju kao metoda novog sagledavanja diverzifikovanosti samoupravnog socijalističkog društva Jugoslavije. Projekat se sastoji od istraživanja i otvorenog javnog programa strukturiranog oko pet koncepata, a koji će u formi mesečnih javnih događaja i programacije filmova uz pozvane predavače/ice trajati od septembra do decembra 2017.

 

TEZE O JUGOSLOVENSKOM SAMOUPRAVLJANJU
19. septembar 2017. u 19h
Predavanje: Slobodan Karamanić
Predavanje-performans: Doplgenger

Prvi javni događaj projekta “Jugoslovenski socijalizam na filmu” sastoji se od sinematičnog predavanja-performansa umetničkog dua Doplgenger i predavanja Slobodana Karamanića. Karamanić će u svom izlaganju izneti teze o nekim od glavnih principa i istorijskih izvora jugoslovenskog samoupravljanja. Početna pretpostavka je da se samo na bazi tih principa i izvora, te pitanja i protivrečnosti koji oni otvaraju, može izvoditi bilans samoupravljanja. Umesto da se dostignuća i mane samoupravljanja mere po aršinima neke navodno objektivne nauke (političke ekonomije, politikologije ili sociologije), jugoslovenski socijalistički eksperiment treba najpre podvrgnuti merilima koje je on sam pred sebe postavio. Prema rečima Edvarda Kardelja, teorija samoupravljanja je nastala u isti mah kao odraz i kao orijentir konkretne prakse. U tom smislu, nužno je nanovo razmotriti koncepte “odumiranja države”, “diktature proletarijata”, “slobodnog udruženog rada”, “raspolaganja viškom vrednosti”, “društvene svojine”, itd., te utvrditi horizont novina i granica koje su ti koncepti proizveli u odnosu na realnost jedne socijalističke zemlje.

Dr sc Slobodan Karamanić je aleatorni materijalista sa radnom dozvolom u Nemačkoj. U doktorskoj disertaciji o Luju Altiseru (Ljubljana, 2013), brani tezu da je koncept političke subjektivnosti ovog francuskog filozofa potrebno čitati iz perspektive izuzetka, tj. iz perspektive singularnih proboja i spojeva politike emancipacije i saznanja. Objavljuje članke i eseje u poljima filozofije, kritike ideologije, vizuelne kulture, umetnosti, muzike i filma. Njegova interesovanja za Jugoslaviju se tiču prvenstveno dva pitanja: 1) pitanje singularnosti i novina jugoslovenskog revolucionarnog nasleđa; 2) pitanje logike destrukcije jugoslovenskog socijalističkog projekta.

Doplgenger umetnički duo čine Isidora Ilić i Boško Prostran, film/video umetnici iz Beograda. Radovi Doplgengera se bave odnosom između umetnosti i politike kroz preispitivanje režima pokretnih slika i modusa njihove recepcije. Doplgenger dekonstruiše filmski medij, jezik, strukturu i tekst kako bi ispitali načine putem kojih umetnost i pokretne slike učestvuju u kreiranju političke stvarnosti. Oslanjajući se na tradicije eksperimentalnog filma i videa, Doplgenger interveniše na već postojećim medijskim proizvodima ili proizvodi u formi filmskog eseja. Iako im je pokretna slika osnovni medij, njihova praksa uključuje i tekst, prostorne instalacije, performanse, predavanja i diskusije.

 

FILMSKI PROGRAM
20. i 21. septembar 2017.
Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11, Beograd

Selekcija: Isidora Ilić & Boško Prostran (Doplgenger)

20.09.2017. Projekcije filmova sa početkom u:
★ 17h Te noći (1958. / Slavija film/ R: Jovan Živanović/ Trajanje: 88 minuta)
★ 19h Prometej s otoka Viševice (1964. /Jadran Film /R: Vatroslav Mimica/ Trajanje: 92 minuta)
★ 21h Službeni položaj (1964. / Avala film / R: Fadil Hadžić/ Trajanje: 98 minuta)

 

21.09.2017. Projekcije filmova sa početkom u:
★ 17h Licem u lice (1963. / Jadran film/ R: Branko Bauer / Trajanje: 99 minuta)
★ 19h Protest (1967. / Autorska grupa Most, Zagreb/ R: Fadil Hadžić/ Trajanje: 84 minuta)
★ 21h Pavle Pavlović (1975. / Centar Film, Filmska Radna Zajednica (FRZ) / R: Puriša Đorđević / Trajanje: 92 minuta)

 

★★ Ulaz na javne događaje je slobodan. Ulaz na filmski program se plaća.

Istraživačko-obrazovni projekat ”Jugoslovenski socijalizam na filmu” organizuju udruženje Transimage iz Beograda i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe uz podršku Jugoslovenske kinoteke i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s