Jugoslovenski socijalizam na filmu / Projects

Tlocrti (YU) samoupravljanja [ II ciklus ]

JUGOSLOVENSKI SOCIJALIZAM NA FILMU

Drugi ciklus (17. – 19.10.2017.)

Jugoslovenska kinoteka, Beograd

”Jugoslovenski socijalizam na filmu” je istraživačko-obrazovni projekat koji ima za cilj da preispita i reartikuliše istorijske uslove produkcije, distribucije i recepcije jugoslovenskog filmskog nasleđa. Projekat je posvećen ponovnom pregledu jugoslovenskih filmova koji se, po svom pristupu društvenoj stvarnosti prve dve faze jugoslovenskog samoupravnog socijalizma, javljaju kao metoda novog sagledavanja diverzifikovanosti samoupravnog socijalističkog društva Jugoslavije. Projekat se sastoji od istraživanja i otvorenog javnog programa strukturiranog oko pet koncepata, a koji će u formi mesečnih javnih događaja i programacije filmova uz pozvane predavače/ice trajati od septembra do decembra 2017.

17. oktobar 2017. u 19h

Jugoslovenska kinoteka, Uzun Mirkova 1 (Sala na II spratu)

Predavanje: Milan Rakita

Predavanje-performans: Doplgenger

Drugi javni događaj projekta “Jugoslovenski socijalizam na filmu” sastoji se od sinematičnog predavanja-performansa umetničkog dua Doplgenger i predavanja Milana Rakite.

DIJALEKTIKA PHYSIS-A I PRAXIS-A JUGOSLOVENSKE KOMUNE

Predavanje: Milan Rakita

Generisane samosvojnim konceptom i praksom društvenog samoupravljanja, politike prostorno-fizičkog razvoja i teritorijalno-političke organizacije posleratnog jugoslovenskog društva predstavljale su funkcionalan segment veoma dinamičnih i ne manje protivrečnih procesa strukturacije istorijski novog oblika društvene svojine nad sredstvima za proizvodnju, zasnovanog na doktrini o odumiranju države i uspostavljanju autonomnih formi direktnog demokratskog upravljanja društvenim odnosima proizvodnje na mestu rada i u mestu stanovanja.

Revolucionisanje strukture društveno-ekonomskih odnosa u sferi prostorno-fizičkog razvoja istovremeno je podrazumevalo kontinuirano inoviranje sistema teritorijalno-političke samouprave lokalnih zajednica kao genuinog političkog subjekta istorijskog razvoja Jugoslavije, idejno-politički koncipiranog po uzoru na organizacione forme vojno-civilne samouprave iz perioda NOB-a, a u direktnoj opoziciji ne samo prema buržoaskim koncepcijama organizacije lokalne samouprave, već i prema vulgarnim anarho-utopističkim shvatanjima komune, a posebno naspram birokratizma, etatizma i centralizma sistema državnog socijalizma u tzv. Istočnom bloku.

Budući da se u domenu prostorno-fizičkog razvoja konkretnog društvenog sistema funkcionalno ukrštaju svi društveni podsistemi i razvojni procesi, to se kroz analizu funkcionisanja različitih aspekata ovog segmenta društvene strukture najplastičnije mogu uočiti specifičnosti jugoslovenske verzije komunalizma, tj. oblici i prakse društveno-političkog samoorganizovanja. U ovom izlaganju nastojaću da rekonstruišem ove ključne dimenzije i procese istorijskog razvoja društveno-ekonomskog sistema socijalističke Jugoslavije, tim pre što su ovi aspekti istorijskog nasleđa jugoslovenskog samoupravljanja u poslednjih tridesetak godina sporadično, nedovoljno sistematično i najčešće pristrasno tretirani u naučno-istraživačkoj produkciji i javnom diskursu.

Milan Rakita je diplomirao na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bio je polaznik Centra za ženske studije i istraživanje roda, Alternativne akademske obrazovne mreže i Škole za istoriju i teoriju slika Centra za savremenu umetnost u Beogradu. Osnivač i član uredništva časopisa za sliku i politiku Prelom te konsultant, urednik, član redakcija i saradnik u naučnoj, novinskoj i marketinškoj periodici. Radio u industriji oglašavanja i agencijama za istraživanje tržišta i javnog mnjenja. Objavljuje naučne članke i teorijske studije u oblasti teorije ideologije, postkolonijalne teorije i problematike prostornosti društvenih odnosa. Kao nezavisni istraživač sudeluje u istraživačkim projektima akademskih institucija i istraživačkih organizacija u zemlji i inostranstvu.

RE: VIZIJA #2

Predavanje-performans: Doplgenger

Sprovodeći formalnu i diskurzivnu analizu filmskog materijala i jezika, predavanje-performans izvodi i iščitava blokove slika jugoslovenske kinematografije kao dokumente i projekcije socijalističkog društva putem kreiranja filmsko-montažnih nizova.

Doplgenger umetnički duo čine Isidora Ilić i Boško Prostran, film/video umetnici iz Beograda. Radovi Doplgengera se bave odnosom između umetnosti i politike kroz preispitivanje režima pokretnih slika i modusa njihove recepcije. Doplgenger dekonstruiše filmski medij, jezik, strukturu i tekst kako bi ispitali načine putem kojih umetnost i pokretne slike učestvuju u kreiranju političke stvarnosti. Oslanjajući se na tradicije eksperimentalnog filma i videa, Doplgenger interveniše na već postojećim medijskim proizvodima ili proizvodi u formi filmskog eseja. Iako im je pokretna slika osnovni medij, njihova praksa uključuje i tekst, prostorne instalacije, performanse, predavanja i diskusije.

 

FILMSKI PROGRAM

18. i 19. oktobar 2017.

Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11, Beograd

Selekcija: Isidora Ilić & Boško Prostran (Doplgenger)

 

18.10.2017. Projekcije filmova sa početkom u:

17h Uzavreli grad (1961. / Avala film/ R: Veljko Bulajić / Trajanje: 114 minuta)

19h Doći i ostati (1965. / Avala film, Jadran Film/ R: Branko Bauer/ Trajanje: 106 minuta)

21h Kud puklo da puklo (1974. / Croatia Film, Jadran Film/ R: Rajko Grlić/ Trajanje: 89 minuta)

 

19.10.2017. Projekcije filmova sa početkom u:

17h Zenica (1957. / Udruzenje Filmskih Umetnika Srbije (UFUS)/ R: Milos Stefanović, Jovan Živanović/ Trajanje: 106 minuta)

19h Tople godine (1966. / Avala film/ R: Dragoslav Lazić/ Trajanje: 85 minuta)

21h Imam dvije mame i dva tate (1968. / Filmska Radna Zajednica (FRZ), Jadran Film / R: Krešimir Golik / Trajanje: 93 minuta)

 

★★ Ulaz na javne događaje je besplatan. Ulaz na filmski program se plaća.

Istraživačko-obrazovni projekat ”Jugoslovenski socijalizam na filmu” organizuju udruženje Transimage iz Beograda i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe uz podršku Jugoslovenske kinoteke i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

★★★ Više informacija na: http://www.transimage.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s