Projects / Videodrom

Videodrom | Peti seminar | Aktivizam i estetika

VIDEODROM je kulturno-obrazovni program koji propituje režime znanja u odnosima filmske umetnosti i savremenog audio-vizuelnog medija prema društvenom kontekstu i dominantnoj društveno-ekonomskoj paradigmi. Ovogodišnje izdanje projekta, koji je zamišljen kao višegodišnje istraživanje, baviće se odnosom aktivizma i pokretnih slika.

U samoobrazovanom formatu predavanja, projekcija, razgovora i radionica, Videodrom će predstaviti različite pozicije filmskog aktivizma, kako u istorijskom tako i u kontekstu savremenosti.

Projekat organizuje Transimage platforma za politike pokretnih slika i Doplgenger umetnički duo uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Akademskog filmskog centra Doma kulture “Studentski grad”.

 

Peti seminar | Aktivizam i estetika

Peti seminar se održava 3. i 6. novembra 2017. u saradnji sa festivalom Slobodna zona i Akademskim filmskim centrom, a posvećen je radu i delu Renea Votjea (René Vautier), francuskog filmskog reditelja.

RENE VOTJE je rođen 1928. u porodici fabričkog radnika i učiteljice. Francuskom pokretu otpora se pridružio kada mu je bilo samo 15. godina. Nakon rata je postao član Francuske komunističke partije i studirao je film na IDHEC-u (Institut za kinematografiju), gde je diplomirao 1948. Njegovi filmovi se bave društvenim pitanjima kao šti su Alžirski rat, francuski kolonijalizam u Africi, ekološko zagađenje, rasizam, ženska prava, aparthejd u Južnoj Africi, kapitalizam. Votje je politički posvećeni, nekonformistički, humanistički filmadžija koji ustupa glas potlačenima i marginalizovanima. Zbog filma Afrika 50 godinu dana je proveo u zatvoru. Njegov rad je bio cenzuriran skoro u celini. Sa kamerom u ruci našao se u centru kolonijalnih i društvenih borbi, promovišući mir i slobodu izražavanja. Za njega, kino je pre svega društveni čin i politička obaveza, sa rizicima koje takav stav uključuje. Jedan od najvažnijih filmova u njegovom životu je S dvadeset na Auresu (1972), inspirisan ispovestima francuskih vojnika tokom rata u Alžiru.

 ☛ ZDRAVO BRATE: SLIKE PO RENE VOTJEU 

(Salut & fraternité: Les images selon René Vautier)

Režija: Orijan Brun-Mosketi (Oriane Brun-Moschetti)

3. novembar 2017. u 17h

Dvorana kulturnog centra

[ Projekcija je deo saradnje projekta Videodrom i festivala Slobodna zona ]

Koja je uloga filmskog autora u društvu? Kako se pravi kino koje se suprostavlja moći?

Osmišljen kao putovanje kroz vreme i filmove, Zdravo brate trasira putanje Renea Votjea, postavljajući njegovo iskustvo u perspektivu sa iskustvom drugih filmskih autora.

Orijan Brun-Mosketi (Oriane Brun-Moschetti) je rediteljka dokumentarnih filmova, čitavu deceniju radila je kao montažerka, pomoćna producentkinja i rediteljka korporativnih videa. Vodi i radionice filmske produkcije za mlađu publiku. Godine 2007. je sa Lejlom Moruš režirala film Algérie/Tours/Détours, rekonstruišući organizovanje putujućih projekcija – Ciné-pops, u društvu njihovog inicijatora, Renea Votjea.

★ Razgovor s autorkom nakon projekcije.

DVD_960

☛ AKTIVIZAM I ESTETIKA – FILMOVI RENE VOTJEA

(Projekcije filmova Renea Votjea i razgovor sa Orijan Brun-Mosketi)

6. novembar 2017. u 19h

Dom kulture “Studentski grad” (Mala sala)

Svaki od filmova Renea Votjea je svojevrsni pamflet, odbrana potlačenih i žrtava istorije, mala ratna mašinerija u službi pravde. Kao i svako oružje u rukama pokreta otpora, oni se koriste, razmenjuju, pozajmljuju, odbacuju, uništavaju ili sakrivaju, i često bivaju zaboravljeni u svojim tajnim skrovištima. U tom svetlu, svaki od njegovih filmova je zaseban slučaj, epizoda nečega što verovatno predstavlja najplemenitiju i najromantičniju priču u istoriji filma. Puni ožiljaka, kakvi ovakvi filmovi znaju da budu, oni poseduju istinsku lepotu, ne samo u plastičnom i stilističkom smislu, već i u kontekstu kinematografije uzdignute do punog kapaciteta svoje neophodnosti i snage.

Druge večeri petog seminara projekta Videodrom prikazaćemo filmove Renea Votjea  [Afrika 50 (Afrique 50, 1950, 17’), Žukovina (Les Ajoncs, 1971, 14’), S dvadeset na Auresu (Avoir 20 ans dans les Aurès, 1972, 100’)] i razgovaraćemo sa Orijan Brun-Mosketi, autorkom dva dokumentarana filma o Votjeu.

★ Obezbeđen prevod filmova na engleski jezik.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s