Jugoslovenski socijalizam na filmu / Jugoslovenski socijalizam na filmu / Projects

Jugoslovensko samoupravljanje i kulura [ III ciklus ]

JUGOSLOVENSKI SOCIJALIZAM NA FILMU

JUGOSLOVENSKO SAMOUPRAVLJANJE I KULTURA

Treći ciklus (14. i 15.11.2017)

Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11, Beograd

„Jugoslovenski socijalizam na filmu” je istraživačko-obrazovni projekat koji ima za cilj da preispita i reartikuliše istorijske uslove produkcije, distribucije i recepcije jugoslovenskog filmskog nasleđa. Projekat je posvećen ponovnom pregledu jugoslovenskih filmova koji se, po svom pristupu društvenoj stvarnosti prve dve faze jugoslovenskog samoupravnog socijalizma, javljaju kao metoda novog sagledavanja diverzifikovanosti samoupravnog socijalističkog društva Jugoslavije. Projekat se sastoji od istraživanja i otvorenog javnog programa strukturiranog oko pet koncepata, a koji će u formi mesečnih javnih događaja i programacije filmova uz pozvane predavače/ice trajati od septembra do decembra 2017.

 

14. novembar 2017. u 19h

Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11

Predavanje: Rastko Močnik

Predavanje-performans: Doplgenger

Treći javni događaj projekta „Jugoslovenski socijalizam na filmu” sastoji se od sinematičnog predavanja-performansa umetničkog dua Doplgenger i predavanja prof. Rastka Močnika.

 

JUGOSLOVENSKO SAMOUPRAVLJANJE I KULTURA

Predavanje: Rastko Močnik

Koji su pronalasci jugoslovenskog samoupravljanja značajni za sadašnje promišljanje izlaska iz kapitalizma? Ekonomsko najuspešnija je bila kombinacija državnog planiranja i samoupravljanja u pedesetim godinama 20. veka. Najinteresantniji danas izgleda sistem „samoupravnih interesnih zajednica” koji je „društvene delatnosti” (javne službe, uključujući i kulturu) izuzeo iz robne proizvodnje. Samoupravne interesne zajednice postojale su samo na nivou opština i republika. Zato treba postaviti pitanje o jugoslovenskoj kulturi (bolje: o jugoslovenskim kulturama) u socijalizmu.

Rastko Močnik je sociolog sa zvanjem doctor honoris causa (Plovdivski univerzitet “Paisij Hilendarski”, Bugarska). Profesor Močnik je doktorirao 1975. godine u Parizu (Université de Paris X – Nanterre), i potom, 1983. na Univertzitetu u Ljubljani. U okviru Fulbrajtovog akademskog programa, 1985. je boravio na post-doktorskim studijama na Berkli Univerzitetu (University of California at Berkeley), SAD. U periodu od 1987. do 1989. profesor Močnik je bio prorektor na Univerzitetu u Ljubljani. Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Rastko Močnik je objavio veći broj radova iz političke filozofije, sociologije kulture, semiologije, analize diskursa, teorije ideologije, teorije književnosti i teorijske psihoanalize, epistemologije. Profesor Močnik se poslednjih godina bavi pitanjima globalizacije, političkog i socijalnog diskursa, teorijom kasnog kapitalizma, teorijom ideologije i problematikom Evrope.

 

RE: VIZIJA #3

Predavanje-performans: Doplgenger

 Sprovodeći formalnu i diskurzivnu analizu filmskog materijala i jezika, predavanje-performans izvodi i iščitava blokove slika jugoslovenske kinematografije kao dokumente i projekcije socijalističkog društva putem kreiranja filmsko-montažnih nizova.

Doplgenger umetnički duo čine Isidora Ilić i Boško Prostran, film/video umetnici iz Beograda. Radovi Doplgengera se bave odnosom između umetnosti i politike kroz preispitivanje režima pokretnih slika i modusa njihove recepcije. Doplgenger dekonstruiše filmski medij, jezik, strukturu i tekst kako bi ispitali načine putem kojih umetnost i pokretne slike učestvuju u kreiranju političke stvarnosti. Oslanjajući se na tradicije eksperimentalnog filma i videa, Doplgenger interveniše na već postojećim medijskim proizvodima ili proizvodi u formi filmskog eseja. Iako im je pokretna slika osnovni medij, njihova praksa uključuje i tekst, prostorne instalacije, performanse, predavanja i diskusije.

 

FILMSKI PROGRAM

15. novembar 2017.

Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11, Beograd

Selekcija: Isidora Ilić & Boško Prostran (Doplgenger)

15.11.2017. Projekcije filmova sa početkom u:

17h Štićenik (1966 / p: Avala film, Beograd / r: Vladan Slijepčević / 100 min)

19h Ponedeljak ili utorak (1966 / p: Jadran film, Zagreb / r: Vatroslav Mimica / 84 min)

21h U raskoraku (1968 / p: FRZ-Filmska radna zajednica – Servis za organizovanje proizvodnje i prometa filmova, Beograd / r: Milenko Štrbac / 88 min)

★★ Ulaz na javne događaje je besplatan. Ulaz na filmski program se plaća.

Istraživačko-obrazovni projekat ”Jugoslovenski socijalizam na filmu” organizuju udruženje Transimage iz Beograda i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe uz podršku Jugoslovenske kinoteke i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

 

★★★ Više informacija na: www.transimage.org

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s