Jugoslovenski socijalizam na filmu / Jugoslovenski socijalizam na filmu / Projects

Jugoslovensko samoupravljanje i žene [ IV ciklus ]

JUGOSLOVENSKI SOCIJALIZAM NA FILMU

JUGOSLOVENSKO SAMOUPRAVLJANJE I ŽENE
Četvrtii ciklus: 12. i 13.12.2017.

Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11, Beograd

“Jugoslovenski socijalizam na filmu” je istraživačko-obrazovni projekat koji ima za cilj da preispita i reartikuliše istorijske uslove produkcije, distribucije i recepcije jugoslovenskog filmskog nasleđa. Projekat je posvećen ponovnom pregledu jugoslovenskih filmova koji se, po svom pristupu društvenoj stvarnosti prve dve faze jugoslovenskog samoupravnog socijalizma, javljaju kao metoda novog sagledavanja diverzifikovanosti samoupravnog socijalističkog društva Jugoslavije. Projekat se sastoji od istraživanja i otvorenog javnog programa strukturiranog oko pet koncepata, a koji će u formi mesečnih javnih događaja i programacije filmova uz pozvane predavače/ice trajati od septembra do decembra 2017.

 

JUGOSLOVENSKO SAMOUPRAVLJANJE I ŽENE
FILMSKI PROGRAM

12. decembar 2017.
Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11, Beograd
Selekcija: Isidora Ilić & Bosko Prostran (Doplgenger)

12.12.2017. Projekcije filmova sa početkom u:

★ 17h Zemljaci (1963 / p: Avala film, Beograd / r: Zdravko Randić / 88 min)
★ 19h Čudna devojka (1962 / p: Avala film, Beograd / r: Jovan Živanović / 103 min)
★ 21h Živjeti od ljubavi (1973 / p: Croatia Film, Beograd / r: Krešimir Golik/ 100 min)

 


JUGOSLOVENSKO SAMOUPRAVLJANJE I ŽENE
13. decembar 2017. u 19h


Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11, Beograd

Tijana Okić: IZMEĐU MITA I ZABORAVA: ŽENE IZMEĐU (RE)PRODUKTIVNOG RADA U SFRJ (predavanje)
Doplgenger: RE: VIZIJA #4 (predavanje-performans)

Četvrti javni događaj projekta “Jugoslovenski socijalizam na filmu” sastoji se od sinematičnog predavanja-performansa umetničkog dua Doplgenger i predavanja Tijane Okić.

 

IZMEĐU MITA I ZABORAVA: ŽENE IZMEĐU (RE)PRODUKTIVNOG RADA U SFRJ

Historija jugoslavenskog ženskog pokreta, osobito revolucionarnog, danas se kako sugerira naslov našeg zbornika o AFŽ-u, nalazi između mita i zaborava. Razlog tome jeste ponavljajući i uporni historijski revizionizam koji aboliciju prošlosti uzima kao preduvjet nestanka budućnosti revolucije. Proces historijskog revizionizma tako je suštinski neodvojiv od regresije kada govorimo o položaju žena. U svome izlaganju ću predstaviti rezultate naših kolektivnih nastojanja da vlastitu historiju prikažemo krećući se ”protiv struje”, a rezultat tog rada jeste najprije uspostavljanje online arhiva AFŽ-a (http://www.afzarhiv.org/), a potom i objavljivanje zbornika ”Izgubljena revolucija: AFŽ između mita i zaborava“. Polazeći ne od izvjesnosti pukih arhivskih činjenica kao znanstvenih činjenica, nego upravo od sumnje da nam arhivske činjenice same mogu otkriti neku tajnu s onu stranu historije, dakle protiv arhiva kao privilegiranog i fetišiziranog mjesta i izvora znanja, u izlaganju ću pokušati ukazati na odnose i ulogu AFŽ-a unutar šireg društvenog konteksta kako u revolucionarnom periodu, tako i poslije. Ovakvim pristupom pokušat ću ukazati kako samo razumijevanjem onoga što sam nazvala “dvije smrti AFŽ-a“ možemo razumjeti kontradikcije jugoslavenskog političkog projekta. Oslanjajući se na lukacevsku kategoriju totaliteta, izlaganje će kroz putanju razvoja AFŽ-a pratiti odnose društvene (re)produkcije koji otvaraju niz pitanja, ali i ukazuju na mogućnost razumijevanja historijskih odnosa koji idu s onu stranu “izmišljanja tradicije“. Analizom odnosa proizvodnje i reprodukcije, izlaganje će razvijati s jedne strane kritiku suvremenih narativa o Jugoslaviji, a s druge ukazivati na kontradikcije i ograničenja samog jugoslavenskog narativa o mjestu i položaju žena u društvu. Na temelju navedenoga, u izlaganju ću rasvijetliti neke sporne tačke različitih pristupa s ciljem da ukažem na sljedeće: historija sadašnjosti se nalazi s onu stranu ne samo desnog, nego i lijevog revizionizma.

Tijana Okić rođena je u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je diplomirala filozofiju i sociologiju, a potom magistrirala filozofiju. Od 2015. godine je na doktorskim studijima u klasi humanističkih znanosti na Scuola Normale Superiore di Pisa. Bila je DAAD visiting PhD fellow na Filozofskom seminaru Univerziteta u Tübingenu. Sa Andrejom Dugandžić uredila je zbornik “Izgubljena revolucija: AFŽ između mita i zaborava”, Sarajevo, 2016. Surađuje sa kolektivom Viewpoint magazine. Redovno objavljuje prevode sa nekoliko jezika. Područja interesa: klasični njemački idealizam, marksizam, francuska filozofija XX stoljeća, feminizam.


RE: VIZIJA #4

Sprovodeći formalnu i diskurzivnu analizu filmskog materijala i jezika, predavanje-performans Doplgenger dua izvodi i iščitava blokove slika jugoslovenske kinematografije kao dokumente i projekcije socijalističkog društva putem kreiranja filmsko-montažnih nizova.

Doplgenger umetnički duo čine Isidora Ilić i Boško Prostran, film/video umetnici iz Beograda. Radovi Doplgengera se bave odnosom između umetnosti i politike kroz preispitivanje režima pokretnih slika i modusa njihove recepcije. Doplgenger dekonstruiše filmski medij, jezik, strukturu i tekst kako bi ispitali načine putem kojih umetnost i pokretne slike učestvuju u kreiranju političke stvarnosti. Oslanjajući se na tradicije eksperimentalnog filma i videa, Doplgenger interveniše na već postojećim medijskim proizvodima ili proizvodi u formi filmskog eseja. Iako im je pokretna slika osnovni medij, njihova praksa uključuje i tekst, prostorne instalacije, performanse, predavanja i diskusije.

★★ Ulaz na javne događaje je besplatan. Ulaz na filmski program se plaća.

Istraživačko-obrazovni projekat ”Jugoslovenski socijalizam na filmu” organizuju udruženje Transimage iz Beograda i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe uz podršku Jugoslovenske kinoteke i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

★★★ Više informacija na: http://www.transimage.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s